Regulamin

Regulamin

Zachęcamy równocześnie do zaznajomienia się z naszą polityką prywatności pod względem przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników

Regulamin dotyczy funkcjonowania witryny https://superskrzat.eu

Właścicielem marki superskrzat.eu jest osoba prywatna, natomiast administracją serwisu, wszelkimi sprawami dotyczącymi reklam zajmuje się Agencja Reklamowa „Akwilon-Polska” z siedzibą w Poznaniu.

W celu uproszczenia regulaminu zastosowano w nim następujące określenia:

nasza domena – (z zachowaniem poprawności gramatycznej i odmiany) oznacza odniesienie do domeny superskrzat.eu w każdej dowolnie skonfigurowanej postaci  jak i wszelkich stronach odnoszących się do domeny głównej, jak i wszelkimi adresami pomocniczymi tej domeny

klient – podmiot fizyczny bądź prawny, bez względu czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, który dokonał jakiegokolwiek wpisu na naszej domenie , w jakiejkolwiek postaci.

wpis – treść dodana do publikacji w ramach serwisu naszej domeny. 

komentarz – teść dodana jako komentarz do określonego wpisu.

konto – login wraz z hasłem pozwalający na dodawanie wpisów.

link – słowo lub grupa słów, pod którą jest dodany adres internetowy powodujący przekierowanie na domenę internetową. Bez znaczenia jest czy jest to domena reklamowana czy nie. Jako link traktowane są też wszelkie adresy e-mail

moderator – osoba lub program która zatwierdza dodane wpisy i przekazuje je do publikacji lub je odrzuca

1/Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na naszej domenie. W przypadku zmian w regulaminie, wprowadzenie ich wymaga również publikacji. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu (wraz z wprowadzonymi zmianami).

2/Właścicielem serwisu jest osoba fizyczna, natomiast jego administratorem została jest Akwilon-Polska z siedzibą w Poznaniu. Kontakt do administratora:
poczta elektroniczna
Kontakt mailowy
poczta tradycyjna
Akwilon-Polska
skrytka pocztowa nr 51
60-959 Urząd Pocztowy Poznań 2

3/ Niniejszy serwis jest tradycyjnym blogiem z możliwością komentowania. Dodatkowo, jego autorka umożliwiła dyskusję na forum stanowiącym z blogiem integralną całość.

4/Rejestracja jest możliwa tylko na forum, jednak jest ona tylko możliwa poprzez stronę Rejestracja Jest ona całkowicie bezpłatna i dobrowolna, w przypadku forum umożliwia skorzystanie z pełnej możliwości oferowanych przez forum.  W przypadku braku możliwości rejestracji, jeżeli chodzi o podany nick  ze względu na występowanie już takiego nicku w naszej bazie, dodajemy losowo do takowego cyfry.. Każdorazowo rejestracja jest potwierdzana w formie mailowej. W potwierdzeniu rejestracji wysyłamy tymczasowe hasło do konta, które bezwzględnie należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Logowanie następuje już bezpośrednio na forum.

5/Autoryzację konta użytkownika serwisu dokonuje Administrator serwisu. Do czasu autoryzacji konto pozostaje nieaktywne. Administrator może odmówić zarejestrowania konta bez podania przyczyny. Odmowa rejestracji konta  na forum nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec zarządcy jak i administratora serwisu. W szczególności nie będą rejestrowane konta, wobec których wystąpi podejrzenie, że ich rejestracja dokonywana jest automatycznie przez systemy automatycznej rejestracji czy tzw. boty.

6/Bezwzględnie zabrania się publikacji na forum postów odnoszących się do:

-szerzenia nienawiści rasowej, religijnej itp

-propagowania ideologii faszystowskiej, nazistowskiej oraz komunistycznej pod każdą postacią

-treści erotycznych i godzących w sferę intymną , budzących wątpliwość co do ich legalności zarówno pod względem charakteru materiałów, sposobie ich zdobycia, a w szczególności wieku

-mechanizmów, których jedynym celem jest wyłudzenie danych

-propagujących, publikujących lub sprzedających nielegalne oprogramowanie, muzykę, filmu jak i produkty ogólnie zwanymi „podróbkami”

-publikacji godzących w dobra osób trzecich jak i firm (na zasadzie lista nierzetelnych firm, pracowników etc)

Za wpisy odpowiadają prawnie ich autorzy.

7/Użytkownik naszego serwisu ma w każdej chwili prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i ich usunięcia (za wyjątkiem sytuacji, gdy ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na inne przepisy prawne, które zobowiązują Administratora Serwisu do ich zachowania (np. informacje potrzebne do wystawienia faktury za wykonaną usługę i ich przetwarzanie oraz zachowanie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych, informacje dotyczące zakresu wykonania usługi i ich powiązanie z konkretnym zleceniem w celu ochrony praw administratora przed próbą ewentualnego wyłudzenia odszkodowania za usługę wykonaną nie zgodnie z zamówieniem itp.). Wszelkie informacje w zakresie obowiązującego prawa udzielane są poprzez wysłanie odpowiednich formularzy korzystając ze strony „Kontakt” lub w tradycyjnej formie papierowej wysłanej na adres również podany na stronie „Kontakt”

8/Strona informacyjna przed wejściem do serwisu tzw. intro z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności wyświetla się jeden raz na konkretną sesję.

9/W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

10/W sprawach spornych wymagających rozstrzygnięcia sądowego, Sądem miejscowym dla rozstrzygania danego sporu jest Sąd miejscowy dla właściciela serwisu (Poznań – Nowe Miasto).

11/Obowiązującą wersją regulaminu jest zawsze jego najnowsza wersja. Dopisanie punktu, bądź edycja istniejącego automatycznie anuluje jego poprzednie wersje w zakresie w jakim nastąpiło dopisanie lub edycja.